Kategorie
Zaburzenia snu

Zespół niespokojnych nóg

Zespół niespokojnych nóg są to objawy, które polegają na pojawieniu się uczucia zmęczonych nóg, któremu towarzyszą różne parestezje, przejawiają się one jako uczucie mrowienia pod skórą albo pienienia się krwi. W czasie wykonywania ruchu objawy ustępują lub zmniejszają się. Dolegliwości mają związek z relaksem, dlatego też symptomy głównie są nasilone nocą, co powoduje bezsenność chorej […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej jest to zespół symptomów, które występują podczas podróży w kierunku równoleżnikowym (wschód-zachód), ma on związek ze zmianą strefy czasu. Nasilenie jego jest zależne od tego ile stref czasowych jest przekraczanych, a także od kierunku podróży. Objawami zespołu nagłej zmiany strefy czasowej są : zaburzenia snu, obniżona koncentracja, wyczerpanie, zakłócenia apetytu […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Zespół bezdechu śródsennego

Zespół bezdechu śródsennego to zespół symptomów chorobowych, który jest wywołany bezdechem podczas snu. Uznaje się, że bezdech to zatrzymanie wentylacji płuc dłużej niż 10 sekund, albo spłycenie oddechu poniżej 50%. Chory może mieć nawet setki ataków podczas snu. Bezdech senny (zaburzenia oddechu w czasie snu) jest poważnym, niebezpiecznym dla życia chorego zjawiskiem. Bezdech senny polega […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Zapalenie mózgu von Economo

Zapalenie mózgu von Economo (śpiączkowe zapalenie mózgu) jest to zapalenie mózgu prawdopodobnie pochodzenia wirusowego. Choroba występowała w latach 1917-1924 i pojawiała się sezonowo. Przebieg choroby dzielił się na fazę ostrą oraz przewlekłą. Z początku zapalenie mózgu objawiało się : bólem głowy i zawrotami, sennością w ciągu dnia oraz bezsennością w nocy, problemami ze wzrokiem, nasilonym […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Upojenie senne

Upojenie senne (zryw przysenny, stan zamroczenia przysennego, zespół Elpenora, elpenoryzm) jest to krótkotrwały stan psychiczny, który występuje po szybkim wybudzeniu, jest on zaliczany do parasomnii. Choroba cechuje się zmianami świadomości, czyli zamroczeniami, które pojawiają się zaraz po przebudzeniu.

Kategorie
Zaburzenia snu

Somnambulizm

Somnambulizm (sennowłóctwo, lunatyzm) jest to zjawisko chodzenia podczas snu, które ma związek z niedojrzałością centralnego układu nerwowego. Bardzo często lunatyzm dotyka dzieci i w takim przypadku jest niegroźny, natomiast jeśli występuje u osób dojrzałych i jest regularny, jest już uznawany za chorobę. Osoba śpiąca niespodziewanie wstaje i chodzi lub robi inne naturalne czynności (ubiera się, […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Porażenie przysenne

Porażenie przysenne (paraliż senny, paraliż przysenny) jest to stan, który występuje w czasie zasypiania, a niekiedy w czasie przechodzenia ze snu do jawy. Porażenie przysenne charakteryzuje się porażeniem mięśniowym tzw. katapleksją, równocześnie chory zachowuje pełną świadomość. Osoba, która przechodzi paraliż przysenny ma uczucie bezsilności, nie może się poruszyć, mówić, ani otwierać oczu. Na dodatek zjawisku […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Parasomnia

Parasomnia jest to zespół zaburzeń snu, który polega na pojawianiu się podczas snu lub w czasie przebudzania się ze snu niewłaściwych lub niechcianych zachowań. Do parasomnii wliczany jest : somnambulizm, bruksizm, lęki nocne, koszmary nocne, a także mówienie przez sen. Czynniki, które doprowadzają do parasomnii nie są dokładnie znane, ale w licznych przypadkach istotną rolę […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Narkolepsja

Narkolepsja jest to dziedziczny zespół chorobowy, który przejawia się nagłymi atakami senności, które trwają przeważnie około 10- 20 minut i są wynikiem dużych emocji, np. przerażenia, podniecenia, radości. Ataki pojawiają się przeważnie kilkakrotnie w ciągu dnia, a ich przyczyna do końca nie jest poznana. Najprawdopodobniej przyczyną zasypiania w dzień jest brak fazy snu REM w […]

Kategorie
Zaburzenia snu

Nadmierna senność

Nadmierna senność (hipersomnia) jest zaburzeniem snu, które charakteryzuje zbyt duża senność. Zaburzenie zazwyczaj pojawia się w czasie pokwitania albo we wczesnej dojrzałości. Sen podstawowy staje się dłuższy i trwa kilkanaście godzin w ciągu doby, ale tak samo jak drzemka w dzień nie daje uczucia zrelaksowania i nie pozbywa chorego zmęczenia. Czasami przy senności mogą też […]