Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie drogi odpływu prawej komory

Zwężenie drogi odpływu prawej komory jest to wada zastawki tętnicy płucnej oraz wada przyległych odcinków pnia płucnego i komory. Wada utrudnia odpływ krwi z komory prawej serca w czasie jego skurczu. Około 80% przypadków jest spowodowana stenozą zastawki tętnicy płucnej, która jest zazwyczaj wadą wrodzoną. Wady zastawki płucnej : zespół różyczki wrodzonej, zespół Noonan, zespół Alagille’a, zespół Williamsa. Zwężenie odpływu drogi dzieli się na : zastawkowe, podzastawkowe, nadzastawkowe. Objawy schorzenia to : szybkie męczenie się, duszności, ból w klatce piersiowej, utrata przytomności i napady anoksemiczne.

Dodaj komentarz