Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która wywołuje niewłaściwe napełnianie prawej komory. Przyczyna choroby jest w zasadzie zawsze reumatyczna, najczęściej jednocześnie występuje też zwężenie zastawki mitralnej. Zwężenie zastawki trójdzielnej najczęściej pojawia się w Azji, gdyż tam ciągle często spotyka się gorączkę reumatyczną. Utrudniony odpływ z prawego przedsionka serca sprawia, że krew zalega w układzie […]

Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki mitralnej

Zwężenie zastawki mitralnej jest to wada serca, która polega na zmniejszeniu powierzchni przepływu krwi z lewego przedsionka serca do jego lewej komory. Najczęściej choroba pojawia się u ludzi młodych lub w wieku średnim, a także występuje jako powikłanie po gorączce reumatycznej. Zwężenie może przyczynić się do uszkodzenia objętości wyrzutowej serca oraz do zastoju w krążeniu […]

Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki aortalnej

Zwężenie zastawki aortalnej jest wadą serca, która polega na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego, co utrudnia wypływ krwi z lewej komory serca do aorty. Jest bardzo częstym schorzeniem, pojawia się najczęściej nie wliczając nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. Najważniejsze przyczyny stenozy aortalnej to gorączka reumatyczna i dwupłatkowa zastawka aorty, która jest wadą wrodzoną. Czynniki, które […]

Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie drogi odpływu prawej komory

Zwężenie drogi odpływu prawej komory jest to wada zastawki tętnicy płucnej oraz wada przyległych odcinków pnia płucnego i komory. Wada utrudnia odpływ krwi z komory prawej serca w czasie jego skurczu. Około 80% przypadków jest spowodowana stenozą zastawki tętnicy płucnej, która jest zazwyczaj wadą wrodzoną. Wady zastawki płucnej : zespół różyczki wrodzonej, zespół Noonan, zespół […]

Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie drogi odpływu lewej komory

Zwężenie drogi odpływu lewej komory jest to wada zastawki aortalnej oraz nieprawidłowość przyległych odcinków komory lewej serca i aorty wstępującej. Wada ta powoduje utrudniony odpływ krwi z komory lewej podczas skurczu serca.

Kategorie
Układu krążenia

Zespół takotsubo

Zespół takotsubo jest to rzadki zbiór symptomów ostrej niewydolności serca, nie ma podłoża miażdżycowego. Przyczyny choroby nie są dokładnie znane, ale przypuszcza się, że wpływ mają czynniki emocjonalne. Obraz kliniczny zespołu takotsubo jest podobny do symptomów zespołu wieńcowego. Ta niewydolność serca może wiązać się z emocjami, np. po utracie bliskiej osoby, niekoniecznie jej śmierci, może […]

Kategorie
Układu krążenia

Zespół Dresslera

Zespół Dresslera jest to zapalenie osierdzia albo zapalenie opłucnej, przy których występuje gorączka oraz pogorszone samopoczucie. Bardzo często chory cierpi na anemię. Schorzenie pojawia się wielokrotnie po przebytym zawale mięśnia sercowego. Zespół Dresslera przeważnie występuje po jakiś 2-6 tygodni po zawale. Jest nazywany późnym powikłaniem pozawałowym i trzeba je odróżnić od wczesnego zapalenia osierdzia pozawałowego, […]

Kategorie
Układu krążenia

Zespół Barlowa

Zespół Barlowa, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej jest to zbiór symptomów, które wynikają z przemieszczenia się podczas skurczu serca płatka albo płatków zastawki dwudzielnej (mitralnej), która mieści się między lewym przedsionkiem serca, a jego prawą komorą. Może towarzyszyć temu niedomykalność mitralna. Po stwierdzeniu pogrubienia płatka zespół Barlowa określa się jako klasyczny, zaś przy braku ich […]

Kategorie
Układu krążenia

Zapalenie wsierdzia

Zapalenie wsierdzia jest procesem zapalnym zajmującym wsierdzie. Przeważnie jest to proces o podłożu infekcyjnym (infekcyjne zapalenie wsierdzia). W razie odmiennej przyczyny zapalenia niż infekcyjna, jest to odrębna jednostka chorobowa, przykładowo zapalenie wsierdzia w przebiegu gorączki reumatycznej.

Kategorie
Układu krążenia

Zapalenie osierdzia

Zapalenie osierdzia jest stanem zapalnym blaszek osierdzia, ma ono różne przyczyny, przeważnie podczas schorzenia między blaszkami osierdzia, czyli w worku osierdziowym gromadzi się płyn. Zapalenie osierdzia może mieć przebieg ostry, przewlekły (trwający powyżej 3 miesięcy) lub nawracający. Zmiany zapalne mają charakter wtórny albo pierwotny i dzielą się na przyczyny infekcyjne, nieinfekcyjne oraz idiopatyczne, czyli nieznane. […]