Kategorie
Udar mózgu

Udar krwotoczny mózgu

Udar krwotoczny mózgu charakteryzuje się szybkim narastaniem objawów oraz zaburzeń świadomości w wyniku pęknięcia uszkodzonego miażdżycą naczynia tętniczego mózgu. Gwałtowność narastania objawów prowadzi u ok. 60% chorych do śmierci. Objawy kliniczne zależą od obszaru krwotocznego uszkodzenia, są podobne do objawów udaru niedokrwiennego, ale stan ogólny chorego od początku jest ciężki. Udar krwotoczny w odróżnieniu od udaru niedokrwiennego pojawia się najczęściej w ciągu dnia. Innym rodzajem udaru jest krwotok podpajęczynówkowy w przebiegu najczęściej zaburzeń rozwojowych naczyń mózgowych, tzw. malformacji naczyniowych (tętniaki i naczyniaki). Objawy krwotoku rozpoczynają się gwałtownie, najczęściej nagłym, niezwykłym bólem głowy z krótkotrwałą utratą przytomności. Objawom ogólnym towarzyszą objawy oponowe oraz niewielkie objawy ogniskowe uszkodzenia mózgu. Śmiertelność w krwotoku podpajęczynówkowym jest wśród wszystkich udarów najwyższa. Najczęstszą przyczyną śmierci jest ponowny krwotok. Leczenie jest operacyjne i powinno być podjęte w ciągu 72 godzin. Najważniejszym czynnikiem uszkadzającym śródbłonek naczyń, czyli rozpoczynającym proces miażdżycowy, jest przede wszystkim nadciśnienie tętnicze krwi. U chorych z nadciśnieniem ryzyko wystąpienia udaru mózgu wzrasta kilkakrotnie. Wśród innych czynników należy wymienić wysokie wartości cholesterolu, cukrzycę, nikotynizm i inne. Skutki udaru u około 30% chorych są nieodwracalne, a koszty społeczne choroby sięgają w wysoko rozwiniętych krajach miliardów dolarów. Patomechanizm udaru, zwłaszcza niedokrwiennego, jest podobny do zawału mięśnia sercowego. Natomiast niewielka świadomość społeczna na temat objawów udaru, zagrożenia życia chorego, sposobów zapobiegania, powoduje, że chorzy trafiają do szpitala po kilkunastu godzinach lub dniach od wystąpienia objawów choroby. Zmniejsza to szansę na przeżycie lub uniknięcie ciężkiego inwalidztwa. Wysoka zachorowalność oraz śmiertelność udaru powoduje, że ta choroba stała się wyzwaniem dla medycyny XXI wieku.

Dodaj komentarz