Kategorie
Udar mózgu

Miażdżyca a udar mózgu

Udar mózgu może powodować miażdżyca, która powoduje zwężenie naczyń doprowadzających krew do mózgu. Zmiany miażdżycowe osłabiają ściany naczyń krwionośnych i sprawiają, że są bardziej podatne na przerwanie, szczególnie przy wzroście ciśnienia krwi. Inna przyczyna udaru mózgu to obniżenie ciśnienia krwi co powoduje mniejszy napływ krwi do mózgu. Oprócz miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy udarowi mózgu sprzyjają również choroby serca i zatory naczyń mózgowych.
Udar mózgu to jedno z najgroźniejszych powikłań chorób naczyniowych. W USA umiera rocznie z tego powodu 150 tys. osób, a ponad 600 tys. cierpi na powikłania po udarze, takie jak: zaburzenia mowy, niedowład, porażenie kończyn czy ślepota. Połowa osób dotkniętych udarem mózgu to ludzie chorzy na miażdżycę tętnic szyjnych. Z tego względu tak ważna jest profilaktyka, wczesne wykrycie i leczenie choroby tętnic. Czynniki sugerujące możliwość współistnienia miażdżycy tętnic szyjnych to choroba wieńcowa, zwężenie tętnic kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, podwyższony cholesterol we krwi i długotrwałe palenie papierosów. Zwężenia tętnicy czy utworzenie się przyściennego zakrzepu na początku powoduje tylko przemijające epizody niedokrwienne, ale jeżeli chory lekceważy takie krótkotrwałe zaburzenia neurologiczne jak osłabienie lub drętwienie kończyn, trudności w mówieniu, gorsze widzenie może doprowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu.

Dodaj komentarz