Kategorie
Udar mózgu

Miażdżyca a udar mózgu

Udar mózgu może powodować miażdżyca, która powoduje zwężenie naczyń doprowadzających krew do mózgu. Zmiany miażdżycowe osłabiają ściany naczyń krwionośnych i sprawiają, że są bardziej podatne na przerwanie, szczególnie przy wzroście ciśnienia krwi. Inna przyczyna udaru mózgu to obniżenie ciśnienia krwi co powoduje mniejszy napływ krwi do mózgu. Oprócz miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy udarowi mózgu […]

Kategorie
Udar mózgu

Osoby narażone na udar mózgu

Ogólnie można stwierdzić, że wszystko, co szkodliwe dla naszego serca, może mieć również złe konsekwencje dla mózgu. Miażdżyca jest nie tylko przyczyną zawałów serca, ale też udarów mózgowych. Przeprowadzone w Stanach badania 11 – 13latków i tętnic wieńcowych w sercach młodych ofiar wypadków komunikacyjnych udowodniły, że już w tak młodym wieku zaczyna się rozwijać miażdżyca. […]

Kategorie
Udar mózgu

Zaburzenia mowy po udarze mózgu

Udar mózgu może być przyczyną wystąpienia dwóch rodzajów zaburzeń mowy. Są to : afazja i dyzartia. Dyzartia zakłóca głównie mechanizmy artykulacyjne mowy (pacjent mówi niewyraźnie, może mieć problemy z wytwarzaniem głosu). Podłożem dyzartii jest upośledzenie funkcji samego aparatu wykonawczego mowy, czyli mięśni, warg, języka, podniebienia, gardła i krtani. Terapia dyzartii obejmuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy, […]

Kategorie
Udar mózgu

Profilaktyka wtórnego udaru mózgu

Obecnie podstawowymi elementami profilaktyki wtórnej są : 1. zmiana trybu życia i leczenie czynników ryzyka udaru 2. leczenie tzw. antyagregacyjne (przeciwpłytkowe), 3. leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, 4. leczenie chirurgiczne zwężenia tętnic szyjnych. Regularny, dostosowany do wydolności chorego, wysiłek fizyczny, prawidłowa dieta (najlepiej niskotłuszczowa, z dużą ilością warzyw i owoców, zielona herbata, mleko) i utrzymywanie należytej masy […]

Kategorie
Udar mózgu

Ryzyko powtórnego udaru mózgu

W Polsce rocznie doznaje udarów mózgu ok. 70 tysięcy osób, z czego ok. 30 tys. umiera. Niestety, większość osób, które przeżyły udar mózgu, pozostaje inwalidami. Wprawdzie dzięki intensywnej terapii i rehabilitacji, prowadzonych na oddziałach udarowych zgodnie ze standardami Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, u większości udaje się uzyskać samodzielność, co najmniej w zakresie […]

Kategorie
Udar mózgu

Profilaktyka i leczenie udaru mózgu

Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów na świecie. Udar jest jednocześnie pierwszą przyczyną trwałego inwalidztwa, głównie u osób po 60. roku życia, co stwarza znaczne obciążenie finansowe i stanowi rosnący problem społeczny. Jest to choroba przede wszystkim ludzi w podeszłym wieku; jej częstość znacznie narasta powyżej 65 – 70 lat. Jak się […]

Kategorie
Udar mózgu

Udar krwotoczny mózgu

Udar krwotoczny mózgu charakteryzuje się szybkim narastaniem objawów oraz zaburzeń świadomości w wyniku pęknięcia uszkodzonego miażdżycą naczynia tętniczego mózgu. Gwałtowność narastania objawów prowadzi u ok. 60% chorych do śmierci. Objawy kliniczne zależą od obszaru krwotocznego uszkodzenia, są podobne do objawów udaru niedokrwiennego, ale stan ogólny chorego od początku jest ciężki. Udar krwotoczny w odróżnieniu od […]

Kategorie
Udar mózgu

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny (tzw. zawał mózgu) spowodowany jest przez nagłe upośledzenie przepływu krwi przez naczynia mózgowe doprowadzające krew do mózgu, najczęściej wskutek zakrzepu w obrębie zwężonego przez miażdżycę naczynia lub zatoru pochodzenia sercowego (np. w przebiegu migotania przedsionków). Prowadzi to w ciągu kilku minut do nieodwracalnej śmierci neuronów w obszarze upośledzonego krążenia mózgowego, a wokół ogniska […]