Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która wywołuje niewłaściwe napełnianie prawej komory. Przyczyna choroby jest w zasadzie zawsze reumatyczna, najczęściej jednocześnie występuje też zwężenie zastawki mitralnej. Zwężenie zastawki trójdzielnej najczęściej pojawia się w Azji, gdyż tam ciągle często spotyka się gorączkę reumatyczną. Utrudniony odpływ z prawego przedsionka serca sprawia, że krew zalega w układzie […]

Kategorie
Układu krążenia

Zespół Barlowa

Zespół Barlowa, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej jest to zbiór symptomów, które wynikają z przemieszczenia się podczas skurczu serca płatka albo płatków zastawki dwudzielnej (mitralnej), która mieści się między lewym przedsionkiem serca, a jego prawą komorą. Może towarzyszyć temu niedomykalność mitralna. Po stwierdzeniu pogrubienia płatka zespół Barlowa określa się jako klasyczny, zaś przy braku ich […]

Kategorie
Układu krążenia

Serce trójprzedsionkowe

Serce trójprzedsionkowe jest to wada serca wrodzona, podczas której nie doszło do całkowitej resorpcji wspólnej żyły płucnej w lewym przedsionku serca, zaś w przedsionku zostaje błona mięśniowo-włóknista, która utrudnia spływanie z żył płucnych do zastawki mitralnej.