Kategorie
N

Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia  stanowi zespół chorobowy, który charakteryzuje się: -upośledzeniem  funkcji lewej komory z zastojem krwi w płucach, jest to niewydolność lewokomorowa, – upośledzeniem funkcji  prawej komory z przekrwieniem  wielu narządów , jest to zastoinowa, prawokomorowa  niewydolność krążenia – upośledzeniem  i zwolnieniem  przepływu krwi przez tkanki, w efekcie  dochodzi do sinicy, głównie warg oraz palców dłoni […]

Kategorie
Grypa

Jak pokonać grypę

Virago możemy podawać 10-14 dni, ponieważ walka z wirusem ma dwie fazy: zabić wroga i posprzątać pole walki, czyli usunąć z organizmu wszelkie pozostałości wirusa. I jeśli organizm zwalczy ta pierwsza fazę to może być problem z usunięciem pozostałości po wirusie. I tym się zajmują monocyty. Jeśli ktoś ma mało monocytów i nie posprząta pola […]

Kategorie
Objawy

Hiperwitaminoza

Hiperwitaminoza to zespół symptomów, który jest spowodowany zbyt wielką ilością witamin w organizmie. Przeważnie hiperwitaminoza tyczy się witamin, które są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminy A, witaminy D, witaminy E oraz witaminy K. Odwrotnością hiperwitaminozy jest awitaminoza. Hiperwitaminoza witaminy A prowadzi do odwapnienia kości oraz zakłóca funkcje nerek. Hiperwitaminoza witaminy D może prowadzić do wymiotów, […]

Kategorie
Choroby skory

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną. Układ odpornościowy uszkadza tkanki i komórki organizmu. Uszkodzone zostają : stawy, nerki, serce, płuca, mózg oraz skóra. Objawy specyficzne dla choroby to zaburzenia hematologiczne. Toczeń rumieniowaty układowy występuje w każdym wieku, częściej pojawia się u płci żeńskiej.

Kategorie
Układu krążenia

Wada serca

Wady serca mogą być wrodzone lub nabyte. Wada serca dotyczy niepoprawnej anatomicznej budowy serca, która opiera się na niewłaściwych połączeniach między jamami serca oraz naczyniami, które do nich uchodzą. Może to być również nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie zastawek serca. Wrodzona wada serca tworzy się już w czasie rozwijania się płodu, w wyniku złej organogenezy. Nabyta […]

Kategorie
Układu krążenia

Tamponada serca

Tamponada serca jest to stan nagłego zagrożenia życia, podczas którego dochodzi do dostania się krwi do jamy osierdzia albo napełnienia jamy osierdzia, np. wysiękiem czy przesiękiem, co powoduje utrudnione napełnianie krwią jam serca w czasie rozkurczu. Z uwagi na małą grubość i mniejszą podatność mechaniczną ściany prawej komory serca od komory lewej, utrudnienie rozkurczu przeważnie […]

Kategorie
Układu krążenia

Tachykardia zatokowa

Tachykardia zatokowa jest to przyspieszenie fizjologicznego rytmu zatokowego serca ponad 100 uderzeń w ciągu minuty, jest to rytm nadawany przez węzeł zatokowy. Aby rozpoznać tachykardię zatokową musi występować prawidłowe pobudzenie serca, a jedyne odchylenie to przyspieszenie pracy serca. Tachykardia zatokowa jest naturalną odpowiedzią naszego organizmu w przypadku, kiedy występuje większe zapotrzebowanie metaboliczne lub też, gdy […]

Kategorie
Układu krążenia

Stenoza zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która powoduje niewłaściwe napełnianie prawej komory serca. Etiologia choroby jest reumatyczna i najczęściej schorzeniu towarzyszą zwężenia zastawki mitralnej. Stenoza zastawki trójdzielnej to rzadka wada, która najczęściej jest spotykana w Azji, gdyż wciąż często pojawia się tam gorączka reumatyczna. Zmiany zastawki trójdzielnej zaobserwowano u 15% pacjentów dotkniętych chorobą reumatyczną. […]

Kategorie
Układu krążenia

Serce trójprzedsionkowe

Serce trójprzedsionkowe jest to wada serca wrodzona, podczas której nie doszło do całkowitej resorpcji wspólnej żyły płucnej w lewym przedsionku serca, zaś w przedsionku zostaje błona mięśniowo-włóknista, która utrudnia spływanie z żył płucnych do zastawki mitralnej.

Kategorie
Układu krążenia

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca (PNS) to zespół symptomów, które są skutkiem zmniejszonej pojemności minutowej serca, towarzyszą temu rzeczowe dowody dysfunkcji mięśnia sercowego. Najczęstszą przyczyną przewlekłej niewydolności serca jest choroba niedokrwienna serca. Standardowo jej podział to niewydolność serca lewokomorowa, prawokomorowa, skurczowa oraz rozkurczowa. Ostra niewydolność serca jest to odmienny zespół, który może się rozwinąć (jednak niekoniecznie) na […]