Kategorie
Układu krążenia

Stenoza zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która powoduje niewłaściwe napełnianie prawej komory serca. Etiologia choroby jest reumatyczna i najczęściej schorzeniu towarzyszą zwężenia zastawki mitralnej. Stenoza zastawki trójdzielnej to rzadka wada, która najczęściej jest spotykana w Azji, gdyż wciąż często pojawia się tam gorączka reumatyczna. Zmiany zastawki trójdzielnej zaobserwowano u 15% pacjentów dotkniętych chorobą reumatyczną. […]

Kategorie
Układu krążenia

Serce trójprzedsionkowe

Serce trójprzedsionkowe jest to wada serca wrodzona, podczas której nie doszło do całkowitej resorpcji wspólnej żyły płucnej w lewym przedsionku serca, zaś w przedsionku zostaje błona mięśniowo-włóknista, która utrudnia spływanie z żył płucnych do zastawki mitralnej.