Kategorie
Nadciśnienie

Przyczyny nadciśnie­nia tętniczego

Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd, że patogeneza nadciśnienia tętniczego jest złożona, wieloczynnikowa. Fizjologiczna regulacja ciśnienia krwi ule­ga zaburzeniu, przy czym zmiany mogą dotyczyć wszystkich ogniw złożonego me­chanizmu utrzymującego ciśnienie krwi na prawidłowym poziomie. W rozwoju nadciśnienia tętniczego ro­snące znaczenie przypisuje się skłonności genetycznej. Burzliwy rozwój biologii mo­lekularnej sprawił, że badania nad genetycznym uwarunkowaniem nadciśnienia stanowią […]