Kategorie
Depresja

Depresja maniakalna

Każdy człowiek miewa w swoim życiu lepszy i gorszy okres. Czasami mamy wrażenie, że cały świat jest przeciw nam, z kolei innym razem mamy siłę, aby przenosić góry. W przypadku depresji maniakalnej, określanej jako choroba dwubiegunowa szczytowe nastroje chorego są dużo bardziej intensywne niż normalnie. Depresja maniakalna charakteryzuje się pojawianiem naprzemiennie okresów depresji (przygnębienie, ospałość) […]

Kategorie
D

Depresja

Nastroje depresyjne na pewnym etapie życia  dotykają znaczną liczbę osób. W tym stanie dotychczasowa aktywność i zajęcia wydaja się pozbawione  jakiegokolwiek sensu. Depresja oznacza poczucie  przygnębienia, niezadowolenia, braku perspektyw. Poważna depresja  uniemożliwia prowadzenie  normalnego życia  w dotychczasowej gronie. Człowiek może czuć się bezradny, a nawet mieć myśli samobójcze. gdy negatywne myśli o odczucia zdominują ludzkie […]

Kategorie
Depresja

Maski depresji

Zdarza się i tak, że sam chory nie podejrzewa, iż cierpi na depresję. Czasem ukrywa się ona bowiem pod objawami innych schorzeń – określa się je mianem „masek” depresji. Mogą to być bóle głowy, pleców, klatki piersiowej albo dolegli­wości ze strony przewodu po­karmowego. To one wysuwają się na pierwszy plan, a smutek czy przygnębienie zarówno […]

Kategorie
Depresja

Przygnębienie czy już depresja?

Czasem granica pomiędzy przygnębieniem, a depresją rzeczywiście może być mało wyraźna. Jednak psychiatra w tym przypadku jest w stanie postawić prawi­dłową diagnozę i rozróżnić te dwa stany psychiczne. Jeśli ob­niżenie nastroju uniemożliwia normalne funkcjonowanie albo zły nastrój, połączony z innymi niepokojącymi sygnałami utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, praw­dopodobnie mamy do czynienia z depresją. I […]

Kategorie
Depresja

Niedobory światła

Światło słoneczne – lub zbliżone do niego parametrami światło sztuczne – jest najsilniejszym zewnętrznym regulatorem rytmów biologicznych człowieka, np. czuwanie – sen, aktywności mózgowej, temperatury wewnętrznej ciała czy wydzielania hormonów. Od zarania dziejów ziemski rytm dnia i nocy kształtował zachowanie człowieka, wpływał na funkcjonowanie jego organizmu. Jesteśmy genetycznie przysposobieni do aktywności dziennej. Gdy dochodzi do […]