Kategorie
Układu krążenia

Zespół Barlowa

Zespół Barlowa, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej jest to zbiór symptomów, które wynikają z przemieszczenia się podczas skurczu serca płatka albo płatków zastawki dwudzielnej (mitralnej), która mieści się między lewym przedsionkiem serca, a jego prawą komorą. Może towarzyszyć temu niedomykalność mitralna. Po stwierdzeniu pogrubienia płatka zespół Barlowa określa się jako klasyczny, zaś przy braku ich […]