Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która wywołuje niewłaściwe napełnianie prawej komory. Przyczyna choroby jest w zasadzie zawsze reumatyczna, najczęściej jednocześnie występuje też zwężenie zastawki mitralnej. Zwężenie zastawki trójdzielnej najczęściej pojawia się w Azji, gdyż tam ciągle często spotyka się gorączkę reumatyczną. Utrudniony odpływ z prawego przedsionka serca sprawia, że krew zalega w układzie […]

Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki mitralnej

Zwężenie zastawki mitralnej jest to wada serca, która polega na zmniejszeniu powierzchni przepływu krwi z lewego przedsionka serca do jego lewej komory. Najczęściej choroba pojawia się u ludzi młodych lub w wieku średnim, a także występuje jako powikłanie po gorączce reumatycznej. Zwężenie może przyczynić się do uszkodzenia objętości wyrzutowej serca oraz do zastoju w krążeniu […]

Kategorie
Układu krążenia

Zwężenie zastawki aortalnej

Zwężenie zastawki aortalnej jest wadą serca, która polega na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego, co utrudnia wypływ krwi z lewej komory serca do aorty. Jest bardzo częstym schorzeniem, pojawia się najczęściej nie wliczając nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. Najważniejsze przyczyny stenozy aortalnej to gorączka reumatyczna i dwupłatkowa zastawka aorty, która jest wadą wrodzoną. Czynniki, które […]

Kategorie
Układu krążenia

Zapalenie wsierdzia

Zapalenie wsierdzia jest procesem zapalnym zajmującym wsierdzie. Przeważnie jest to proces o podłożu infekcyjnym (infekcyjne zapalenie wsierdzia). W razie odmiennej przyczyny zapalenia niż infekcyjna, jest to odrębna jednostka chorobowa, przykładowo zapalenie wsierdzia w przebiegu gorączki reumatycznej.

Kategorie
Układu krążenia

Stenoza zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która powoduje niewłaściwe napełnianie prawej komory serca. Etiologia choroby jest reumatyczna i najczęściej schorzeniu towarzyszą zwężenia zastawki mitralnej. Stenoza zastawki trójdzielnej to rzadka wada, która najczęściej jest spotykana w Azji, gdyż wciąż często pojawia się tam gorączka reumatyczna. Zmiany zastawki trójdzielnej zaobserwowano u 15% pacjentów dotkniętych chorobą reumatyczną. […]

Kategorie
Układu krążenia

Niedomykalność zastawki mitralnej

Niedomykalność zastawki mitralnej jest to wada serca, która opiera się na nieodpowiednim zamykaniu się płatków zastawki dwudzielnej, co powoduje wsteczny przepływ krwi z komory lewej serca do jego lewego przedsionka. Przyczynami niedomykalności zastawki militarnej przewlekłej są choroby zapalne (gorączka reumatyczna, choroba Kawasaki, Twarzina, toczeń rumieniowaty), choroby zwyrodnieniowe (zespół Marfana, zespół Barlowa, zespół Ehlersa-Danlosa), choroby mięśnia […]

Kategorie
Układu krążenia

Niedomykalność zastawki aortalnej

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która polega na niewłaściwym zamykaniu się płatków zastawki aortalnej, który wywołuje wsteczny przepływ krwi z aorty do komory lewej serca. Niedomykalność zastawki aortalnej stwierdza się w badaniu echokardiograficznym. Niedomykalność aortalna może mieć przebieg ostry, przykładowo w rozwarstwieniu aorty, infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, jednak może również mieć przebieg przewlekły, np. gorączka […]

Kategorie
Układu krążenia

Gorączka reumatyczna

Gorączka reumatyczna jest dolegliwością drobnoustrojową o tle autoimmunologicznym. Gorączka reumatyczna to powikłanie zapalenia gardła spowodowanego paciorkowcami. Choroba jest uwarunkowana genetycznie i jest głównym powodem wad serca u dzieci i młodych osób. Zachorowania przeważnie występują pomiędzy 10 a 12 rokiem życia. Gorączka reumatyczna przeważnie występuje po przebytej anginie paciorkowcowej, płonnicy albo róży. Chorobę wywołują zmiany zapalne […]