Kategorie
Szczepionki

Szczepić czy nie?

Choroby zakaźne zawsze stanowiły duże zagrożenie dla ludzi. Wprowadzenie szczepień ochronnych stało się jedną z najbardziej skutecznych metod medycyny zapobiegawczej. Szczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu człowieka substancji zawierającej antygen (osłabiony drobnoustrój lub jego fragment). Ma na celu pobudzenie układu immunologicznego do wytworzenia swoistej odporności przeciwko chorobie. Zabezpiecza to przed zakażeniem lub powoduje, że jeśli do niego dojdzie, objawy choroby będą przebiegały łagodniej.

Mimo znacznego postępu w udoskonalaniu szczepionek nie udaje się uniknąć niepożądanych objawów poszczepiennych, do których zaliczamy odczyny (m.in. zaczerwienienie, obrzęk, bolesność w miejscu wstrzyknięcia, podwyższoną temperaturę ciała) i bardzo rzadkie powikłania poszczepienne. Wystąpienie ich zależy nie tylko od jakości szczepionki czy techniki jej podania, ale przede wszystkim od osobniczej reakcji organizmu na podany antygen czy składniki szczepionki. Niestety, nie da się jej przewidzieć. Najwięcej obaw ze strony rodziców budzi ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych dotyczących układu nerwowego (jak długotrwały płacz, drgawki gorączkowe, zespół hipotoniczny). Należy jednak podkreślić, że ryzyko ich wystąpienia jest na ogół wielokrotnie mniejsze niż powikłań neurologicznych związanych z przebyciem choroby zakaźnej.
Odroczenie lub zwolnienie dziecka ze szczepień ochronnych jest sprawą indywidualną i powinno być podejmowane z dużą ostrożnością, gdyż może stać się przyczyną pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. Przeciwwskazaniem do szczepień jest stwierdzenie u dziecka alergii na składniki szczepionki, nadmierna reakcja na poprzednią dawkę szczepionki, choroba przewlekła (nowotworowa, czynna padaczka, niedobory immunologiczne) albo rodzaj leczenia (np. sterydoterapia, radioterapia). Należy podkreślić, że nawet u dziecka przewlekle chorującego istnieje możliwość realizacji indywidualnego programu szczepień po przeprowadzeniu konsultacji specjalistycznych.

Dodaj komentarz