Kategorie
Nadciśnienie

Zapobieganie nadciśnieniu tętniczemu

Istotne znaczenie w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu ma wykonywanie systematycznych pomiarów ciśnienia tętniczego. Powinny być przeprowadzane przez lekarzy wszystkich specjalności. Wyrażany jest pogląd, że każdy członek społeczeństwa powinien mieć wykony­wany pomiar ciśnienia krwi raz w roku.

Takie postępowanie może w znaczący spo­sób zwiększyć wykrywalność nadciśnienia tętniczego w ogólnej populacji. Szczególnie ważna jest odpowiednio częsta kontrola ciśnienia u osób z obciąża­jącym wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób w młodym wieku. Dotyczy to także osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem krwi (130-139 mm Hg skurczowe i 85-89 mm Hg rozkurczowe), które związane jest ze zwiększonym ryzy­kiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Dla profilaktyki nadciśnienia tętniczego duże znaczenie ma przyswojenie właściwych nawyków żywieniowych, ograniczenie spożycia soli i alkoholu, utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz przestrzeganie odpowiedniej aktywności fizycznej. Należy bezwzględnie zwalczać nałóg palenia tytoniu.

Dodaj komentarz