Kategorie
Nadciśnienie

Leczenie farmakologiczne

Kiedy nadchodzi moment, w którym nie możemy obejść się bez leków? Odpowiedź jest prosta – wówczas gdy le­czenie niefarmakologiczne (bez leków) nie wystarcza do znormalizowania ciśnienia tętniczego lub gdy współwystępują inne choroby układu krążenia (choroba wień­cowa, stan po zawale mięśnia sercowego lub po udarze mózgu, niewydolność serca) i cukrzyca.

Obecnie w Polsce istnieje po­nad 50 różnych substancji obniżających ciśnienie i około 300 różnych preparatów znajdujących się w obrocie handlowym. Składają się one z jednej substancji lub połączenia wielu substancji. Ponad jedna trzecia Polaków nie zna wartości swojego ciśnienia tętniczego. Wielu chorych pomi­mo stwierdzenia podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego nie leczy się wcale lub leczy się nieregularnie. Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego powodu­je zmniejszenie ryzyka wystąpienia jego powikłań prawie o połowę. Przestrzegamy przed leczeniem się „na własną rękę”. O wyborze odpowiedniego sposobu terapii może decydować jedynie lekarz.

Dodaj komentarz