Kategorie
Grypa

Pandemia grypy

pandemicO pandemii grypy mówi się wtedy, kiedy ogarnia ona swoim zasięgiem poszczególne kraje, całe kontynenty, a nawet cały świat. Pandemia jest epidemia o bardzo dużym zasięgu i rozprzestrzenianiu się. W czasach współczesnych ze znanych chorób zakaźnych najczęściej występują pandemie grypy.

Epidemie grypy w krajach europejskich, w tym również w Polsce zdarzają się przeciętnie co kilka lat. Maja one z reguły zasię ograniczony zarówno co do obszaru jak i czasu trwania. Pojawiają się zazwyczaj w zimnej porze roku, zima lub wczesna wiosna, czyli w okresie szczególnej wrażliwości organizmu człowieka na wszelkie zakażenia górnych dróg oddechowych i na tzw. choroby przeziębieniowe. Na obszarach objętych epidemią zakażeniu ulega w naszych warunkach zwykle tylko niewielki odsetek mieszkańców, rzadko przekraczający 20  ogółu.
Pandemie grypy natomiast zdarzają się co kilkanaście lub nawet co kilkadziesiąt lat. Od momentu wybuchu pandemii do jej wygaśnięcia upływają zwykle 2-3 lata i w tym okresie fala zachorowań przelewa się przez cały świat.

Zarys historyczny pandemii grypy
Z opisów historycznych pandemie grypy dziesiątkowały ludność globu ziemskiego od bardzo dawna.
Bliższe szczegóły przebiegu pandemii znane są jednak dopiero z ubiegłego stulecia i bieżącego stulecia. W ubiegłym stuleciu opisano ich kilka. Pierwsza z nich miała miejsce w latach 1830 – 1833. Początek zachorowań zanotowano w Chinach, skąd choroba rozszerzyła się na wszystkie prawie kraje Azji i Europy. Następna epidemia trwała  w latach 1846 – 1848, jej punktem wyjścia były kraje północnej i zachodniej europy. Kolejna wielka pandemia wystąpiła w latach 1889 – 1892, rozpoczęła się w Rosji i w ciągu jednego roku objeła całą Europę, rejony Afryki północnej i Ameryki.
W bieżącym stuleciu jedna z największych pandemii grypy wystąpiła w latach 1919 – 1920. W czasie tych trzech lat wystąpiła przez poszczególne kraje świata w postaci kilku fal. Brak jest dokładnych danych co do liczby zachorowań, ale szacuje się, że w czasie trwania pandemii przechorowało pół miliarda ludzi na świecie. Liczbę ofiar śmiertelnych ocenia się na co najmniej 20 mln, a więc znacznie więcej niż wyniosła liczba ofiar śmiertelnych w czasie pierwszej wojny światowej, trwającej 4 lata.
W następnych latach naszego stulecia notowano kilkakrotne nasilenia liczby zachorowań na grypę w poszczególnych krajach, niekiedy nawet w jednym okresie, były to raczej lokalne epidemie, a nie pandemie ( w latach 1929, 1932,1943,1950). Kolejna pandemia grypy wystąpiła w 1957 r, była to tzw. grypa azjatycka. Prawdopodobnie wzięła swój początek w Chinach. Jednak ani ostatnia pandemia grypy ani poprzednie i następne nie spowodowały takich następstw, jak pandemia z 1918 – 1920.
W 1957 r. w czasie pandemii grypy azjatyckiej chorowało na świecie ok 1,5 mln ludzi, a w Polsce ponad 3 mln. Kolejna pandemia w 1968 spowodowana przez wirusa Honkong, objęła w samych Stanach Zjednoczonych ok. 40 mln osób. pod koniec 1969 r. epidemia przeniosła się z USA do Europy, gdzie w wyniku powikłań płucowych i sercowo-krążeniowych zmarło ok 100 tys. osób, w Polsce liczba zachorowań osiągnęła 4,5 mln osób, pośród których ponad 1000 ofiar śmiertelnych.

Z perspektywy lat naukowcy rozróżniają obecnie 4 mutanty wrusa A. Izolowany w 1933 r. Otrzymał nazwę A0 , mutant z 1947 określany jest jako A1 , wirus pandmii z 1957 – 1958 r. jako A2. Wirus grypy z 1968 r. ukazal miano jako A2 Honkong. Warianty zaś pojawiaja się w okresach pomiedzy wielkimi mutacjami. Na przykład wirus A1 spowodował w 1950 r. epidemie w Szwecji i Danii. Epidemia ta przeniosła sie następnie do RFN i do Wielkiej Brytanii. Wraz z pojawieniem sie nowych mutantów, stare mutanty przeciwko, którym ludnośc zdążyła się uodpornić znikają.

Dodaj komentarz