Kategorie
Cukrzyca

Cukrzyca typu drugiego

U chorych na cukrzycę typu 2 istnieje szereg czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Obok przewlekłej hiperglikemii, istotną rolę w powstawaniu zmian o charakterze makroangiopatii odgrywają nadciśnienie tętnicze, zaburzenia przemiany tłuszczowej, dyslipidemia, nadwaga oraz palenie papierosów. Choroba wieńcowa jest przyczyną zgonów 1/3 wszystkich pacjentów z cukrzycą. Zapadalność na chorobę wieńcową jest dwukrotnie wyższa wśród mężczyzn i trzykrotnie wśród kobiet z cukrzycą w porównaniu z populacją osób bez tej choroby. Objawy choroby wieńcowej serca u pacjentów z cukrzycą mogą być nietypowe, często występuje tzw. nieme niedokrwienie mięśnia serca. Prawdopodobieństwo przeżycia zawału jest dwukrotnie niższe u chorych na cukrzycę. Wiąże się to prawdopodobnie z obszarem martwicy i nasilenia powikłań pozawałowych. Ryzyko amputacji kończyny dolnej jest u pacjentów z cukrzycą 40-krotnie wyższe niż w ogólnej populacji. Cukrzyca jest odpowiedzialna za ponad 50% amputacji. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko amputacji 2,5-krotnie. Powikłania naczyniowo-mózgowe są jedną z głównych przyczyn zgonów pacjentów z cukrzycą. Z ich powodu umiera co piąty chory, najczęściej z powodu udaru na skutek zmian miażdżycowych w tętnicach mózgowych lub zatoru pochodzącego z tętnicy szyjnej. Cukrzyca typu 2, jak to poprzednio podkreślono, jest częstą chorobą. Częstość jej występowania wzrasta z wiekiem, początek może być bezobjawowy. Z tego powodu osoby z nadwagą, a szczególnie z otyłością, nadciśnieniem, nawracającymi zakażeniami, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, miażdżycą powinny przeprowadzać u siebie okresowe badania w kierunku cukrzycy typu 2. Bardzo istotna jest również zmiana trybu życia, większa aktywność fizyczna, zmiana sposobu odżywiania, a przede wszystkim prawidłowa masa ciała.

Dodaj komentarz