Kategoria: Zaburzenia snu

0

Zespół niespokojnych nóg

Zespół niespokojnych nóg są to objawy, które polegają na pojawieniu się uczucia zmęczonych nóg, któremu towarzyszą różne parestezje, przejawiają się one jako uczucie mrowienia pod skórą albo pienienia się krwi. W czasie wykonywania ruchu...

0

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej jest to zespół symptomów, które występują podczas podróży w kierunku równoleżnikowym (wschód-zachód), ma on związek ze zmianą strefy czasu. Nasilenie jego jest zależne od tego ile stref czasowych jest...

0

Zespół bezdechu śródsennego

Zespół bezdechu śródsennego to zespół symptomów chorobowych, który jest wywołany bezdechem podczas snu. Uznaje się, że bezdech to zatrzymanie wentylacji płuc dłużej niż 10 sekund, albo spłycenie oddechu poniżej 50%. Chory może mieć nawet...

0

Zapalenie mózgu von Economo

Zapalenie mózgu von Economo (śpiączkowe zapalenie mózgu) jest to zapalenie mózgu prawdopodobnie pochodzenia wirusowego. Choroba występowała w latach 1917-1924 i pojawiała się sezonowo. Przebieg choroby dzielił się na fazę ostrą oraz przewlekłą. Z początku...

Upojenie senne 0

Upojenie senne

Upojenie senne (zryw przysenny, stan zamroczenia przysennego, zespół Elpenora, elpenoryzm) jest to krótkotrwały stan psychiczny, który występuje po szybkim wybudzeniu, jest on zaliczany do parasomnii. Choroba cechuje się zmianami świadomości, czyli zamroczeniami, które pojawiają...

0

Somnambulizm

Somnambulizm (sennowłóctwo, lunatyzm) jest to zjawisko chodzenia podczas snu, które ma związek z niedojrzałością centralnego układu nerwowego. Bardzo często lunatyzm dotyka dzieci i w takim przypadku jest niegroźny, natomiast jeśli występuje u osób dojrzałych...

0

Porażenie przysenne

Porażenie przysenne (paraliż senny, paraliż przysenny) jest to stan, który występuje w czasie zasypiania, a niekiedy w czasie przechodzenia ze snu do jawy. Porażenie przysenne charakteryzuje się porażeniem mięśniowym tzw. katapleksją, równocześnie chory zachowuje...

Parasomnia 0

Parasomnia

Parasomnia jest to zespół zaburzeń snu, który polega na pojawianiu się podczas snu lub w czasie przebudzania się ze snu niewłaściwych lub niechcianych zachowań. Do parasomnii wliczany jest : somnambulizm, bruksizm, lęki nocne, koszmary...

0

Narkolepsja

Narkolepsja jest to dziedziczny zespół chorobowy, który przejawia się nagłymi atakami senności, które trwają przeważnie około 10- 20 minut i są wynikiem dużych emocji, np. przerażenia, podniecenia, radości. Ataki pojawiają się przeważnie kilkakrotnie w...

0

Nadmierna senność

Nadmierna senność (hipersomnia) jest zaburzeniem snu, które charakteryzuje zbyt duża senność. Zaburzenie zazwyczaj pojawia się w czasie pokwitania albo we wczesnej dojrzałości. Sen podstawowy staje się dłuższy i trwa kilkanaście godzin w ciągu doby,...