Zespół Barlowa

Zespół Barlowa, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej jest to zbiór symptomów, które wynikają z przemieszczenia się podczas skurczu serca płatka albo płatków zastawki dwudzielnej (mitralnej), która mieści się między lewym przedsionkiem serca, a jego prawą komorą. Może towarzyszyć temu niedomykalność mitralna. Po stwierdzeniu pogrubienia płatka zespół Barlowa określa się jako klasyczny, zaś przy braku ich pogrubienia nazywany jest nieklasycznym. Wypadanie płatka zastawki mitralnej to druga, co do częstości występowania wada serca, zaraz po ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Przeważnie wypadanie płatka zastawki mitralnej nie ma żadnych objawów i nie jest konieczne aktywne leczenie. Przyczyny choroby są różne. Może się ona pojawiać na skutek nieprawidłowej budowy płatków zastawki mitralnej, zakłócenia proporcji pomiędzy lewą komorą serca, a zastawką mitralną oraz przez choroby tkanki łącznej. Przebieg choroby może być łagodny, ale też niekorzystny, jednak najczęściej rokowania są optymistyczne. Powikłaniami zespołu Barlowa są przeważnie : incydenty naczyniowo-mózgowe, nagła śmierć sercowa, infekcyjne zapalenie wsierdzia oraz ataki przemijającego niedokrwienia mózgu.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz