Kategoria: Układu krążenia

0

Udar mózgu

Udar mózgu jest to nagłe albo uogólnione zakłócenie funkcji mózgu, które powstaje na skutek zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymuje się ponad dobę. Udar mózgu może być krwotoczny, wywołany przez wylew krwi do mózgu, albo...

0

Zaciskające zapalenie osierdzia

Zaciskające zapalenie osierdzia jest to rzadkie, późne powikłanie stanu zapalnego osierdzia. Stan zapalny przeważnie jest wywołany przez infekcję, która zajmuje osierdzie, jednak może także pojawić się po zawale serca albo zabiegu chirurgicznym na serce....

0

Tętniak rozwarstwiający

Tętniak rozwarstwiający najczęściej pojawia się w aorcie i tworzy się w wyniku zbyt dużego nadciśnienia albo wady w strukturze ściany naczynia. Pęka wewnętrzna błona naczynia, która oddziela się od ściany. Rozwarstwienie może się zatrzymać,...

0

Tętniak aorty

Tętniak aorty jest to rozszerzenie się aorty o ponad 50% w porównaniu do jej właściwej szerokości. Tętniaki najczęściej pojawiają się na skutek procesów miażdżycowych, urazów, nadciśnienia tętniczego, wzmożonego, nagłego wysiłku. Tętniaki były kiedyś specyficzne...

0

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego jest to proces zapalny odbywający się w powłoce mięśniowej serca. Najczęściej przyczyną zapalenia jest infekcja wirusowa albo bakteryjna, w rezultacie których może wystąpić ból w klatce piersiowej, błyskawiczne nasilenie symptomów niewydolności...

0

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego jest to martwica mięśnia serca wywołana przez jego niedokrwienie. Zawał mięśnia sercowego jest formą niedokrwiennej choroby mięśnia sercowego. Zawał mięśnia sercowego przeważnie pojawia sie na tle miażdżycy tętnic wieńcowych. Mechanizm, który...

0

Wada serca

Wady serca mogą być wrodzone lub nabyte. Wada serca dotyczy niepoprawnej anatomicznej budowy serca, która opiera się na niewłaściwych połączeniach między jamami serca oraz naczyniami, które do nich uchodzą. Może to być również nieprawidłowa...

0

Torbiel osierdzia

Torbiel osierdzia jest to torbiel worka osierdziowego, rzadko jest wadą wrodzoną, zaś najczęściej jest wywołana zejściem stanu zapalnego (torbiele rzekome, otorbione wysięki) albo torbielami bąblowcowymi (pasożytów). Przeważnie choroba jest wykrywana przypadkowo w czasie badania...

0

Tamponada serca

Tamponada serca jest to stan nagłego zagrożenia życia, podczas którego dochodzi do dostania się krwi do jamy osierdzia albo napełnienia jamy osierdzia, np. wysiękiem czy przesiękiem, co powoduje utrudnione napełnianie krwią jam serca w...

0

Tachykardia zatokowa

Tachykardia zatokowa jest to przyspieszenie fizjologicznego rytmu zatokowego serca ponad 100 uderzeń w ciągu minuty, jest to rytm nadawany przez węzeł zatokowy. Aby rozpoznać tachykardię zatokową musi występować prawidłowe pobudzenie serca, a jedyne odchylenie...