Kategoria: Układu krążenia

0

Zwężenie zastawki trójdzielnej

Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zastawkową wadą serca, która wywołuje niewłaściwe napełnianie prawej komory. Przyczyna choroby jest w zasadzie zawsze reumatyczna, najczęściej jednocześnie występuje też zwężenie zastawki mitralnej. Zwężenie zastawki trójdzielnej najczęściej pojawia się w...

0

Zwężenie zastawki mitralnej

Zwężenie zastawki mitralnej jest to wada serca, która polega na zmniejszeniu powierzchni przepływu krwi z lewego przedsionka serca do jego lewej komory. Najczęściej choroba pojawia się u ludzi młodych lub w wieku średnim, a...

0

Zwężenie zastawki aortalnej

Zwężenie zastawki aortalnej jest wadą serca, która polega na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego, co utrudnia wypływ krwi z lewej komory serca do aorty. Jest bardzo częstym schorzeniem, pojawia się najczęściej nie wliczając nadciśnienia tętniczego...

Zwężenie drogi odpływu prawej komory 0

Zwężenie drogi odpływu prawej komory

Zwężenie drogi odpływu prawej komory jest to wada zastawki tętnicy płucnej oraz wada przyległych odcinków pnia płucnego i komory. Wada utrudnia odpływ krwi z komory prawej serca w czasie jego skurczu. Około 80% przypadków...

Zwężenie drogi odpływu lewej komory 0

Zwężenie drogi odpływu lewej komory

Zwężenie drogi odpływu lewej komory jest to wada zastawki aortalnej oraz nieprawidłowość przyległych odcinków komory lewej serca i aorty wstępującej. Wada ta powoduje utrudniony odpływ krwi z komory lewej podczas skurczu serca.

0

Zespół takotsubo

Zespół takotsubo jest to rzadki zbiór symptomów ostrej niewydolności serca, nie ma podłoża miażdżycowego. Przyczyny choroby nie są dokładnie znane, ale przypuszcza się, że wpływ mają czynniki emocjonalne. Obraz kliniczny zespołu takotsubo jest podobny...

0

Zespół Dresslera

Zespół Dresslera jest to zapalenie osierdzia albo zapalenie opłucnej, przy których występuje gorączka oraz pogorszone samopoczucie. Bardzo często chory cierpi na anemię. Schorzenie pojawia się wielokrotnie po przebytym zawale mięśnia sercowego. Zespół Dresslera przeważnie...

0

Zespół Barlowa

Zespół Barlowa, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej jest to zbiór symptomów, które wynikają z przemieszczenia się podczas skurczu serca płatka albo płatków zastawki dwudzielnej (mitralnej), która mieści się między lewym przedsionkiem serca, a jego...

0

Zapalenie wsierdzia

Zapalenie wsierdzia jest procesem zapalnym zajmującym wsierdzie. Przeważnie jest to proces o podłożu infekcyjnym (infekcyjne zapalenie wsierdzia). W razie odmiennej przyczyny zapalenia niż infekcyjna, jest to odrębna jednostka chorobowa, przykładowo zapalenie wsierdzia w przebiegu...

0

Zapalenie osierdzia

Zapalenie osierdzia jest stanem zapalnym blaszek osierdzia, ma ono różne przyczyny, przeważnie podczas schorzenia między blaszkami osierdzia, czyli w worku osierdziowym gromadzi się płyn. Zapalenie osierdzia może mieć przebieg ostry, przewlekły (trwający powyżej 3...