Kategoria: Udar mózgu

Miażdżyca a udar mózgu 0

Miażdżyca a udar mózgu

Udar mózgu może powodować miażdżyca, która powoduje zwężenie naczyń doprowadzających krew do mózgu. Zmiany miażdżycowe osłabiają ściany naczyń krwionośnych i sprawiają, że są bardziej podatne na przerwanie, szczególnie przy wzroście ciśnienia krwi. Inna przyczyna...

Osoby narażone na udar mózgu 0

Osoby narażone na udar mózgu

Ogólnie można stwierdzić, że wszystko, co szkodliwe dla naszego serca, może mieć również złe konsekwencje dla mózgu. Miażdżyca jest nie tylko przyczyną zawałów serca, ale też udarów mózgowych. Przeprowadzone w Stanach badania 11 –...

Zaburzenia mowy po udarze mózgu 0

Zaburzenia mowy po udarze mózgu

Udar mózgu może być przyczyną wystąpienia dwóch rodzajów zaburzeń mowy. Są to : afazja i dyzartia. Dyzartia zakłóca głównie mechanizmy artykulacyjne mowy (pacjent mówi niewyraźnie, może mieć problemy z wytwarzaniem głosu). Podłożem dyzartii jest...

Profilaktyka wtórnego udaru mózgu 0

Profilaktyka wtórnego udaru mózgu

Obecnie podstawowymi elementami profilaktyki wtórnej są : 1. zmiana trybu życia i leczenie czynników ryzyka udaru 2. leczenie tzw. antyagregacyjne (przeciwpłytkowe), 3. leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, 4. leczenie chirurgiczne zwężenia tętnic szyjnych. Regularny, dostosowany do...

Ryzyko powtórnego udaru mózgu 0

Ryzyko powtórnego udaru mózgu

W Polsce rocznie doznaje udarów mózgu ok. 70 tysięcy osób, z czego ok. 30 tys. umiera. Niestety, większość osób, które przeżyły udar mózgu, pozostaje inwalidami. Wprawdzie dzięki intensywnej terapii i rehabilitacji, prowadzonych na oddziałach...

Profilaktyka i leczenie udaru mózgu 0

Profilaktyka i leczenie udaru mózgu

Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów na świecie. Udar jest jednocześnie pierwszą przyczyną trwałego inwalidztwa, głównie u osób po 60. roku życia, co stwarza znaczne obciążenie finansowe i stanowi rosnący problem...

Udar krwotoczny mózgu 0

Udar krwotoczny mózgu

Udar krwotoczny mózgu charakteryzuje się szybkim narastaniem objawów oraz zaburzeń świadomości w wyniku pęknięcia uszkodzonego miażdżycą naczynia tętniczego mózgu. Gwałtowność narastania objawów prowadzi u ok. 60% chorych do śmierci. Objawy kliniczne zależą od obszaru...

Udar niedokrwienny mózgu 0

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny (tzw. zawał mózgu) spowodowany jest przez nagłe upośledzenie przepływu krwi przez naczynia mózgowe doprowadzające krew do mózgu, najczęściej wskutek zakrzepu w obrębie zwężonego przez miażdżycę naczynia lub zatoru pochodzenia sercowego (np. w...