Kategoria: Nadciśnienie

0

Nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze zdobyło sobie miano „cichego mordercy” w zakresie chorób układu krążenia, ponieważ nadciśnienie tętnicze pierwotne może nawet przez długi czas przebiegać bez objawów klinicznych i chory może nie od­czuwać dolegliwości. Dopiero wystąpienie udaru...

0

Dieta przy nadciśnieniu

Nadciśnienie jest leczone głównie niefarmakologicznie, czyli bez pomocy leków. Taki rodzaj leczenia opiera się przede wszystkim na zmianie trybu życia, co może okazać się dużo bardziej korzystne niż przyjmowanie nawet najdroższych leków. Mówiąc o...

0

Leki na nadciśnienie

Leczenie nadciśnienia, nawet trwające do końca życia, jest bezpieczne dla chorego, pod warunkiem, że stosuje się on do wskazań lekarza. W Polsce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt leków na nadciśnienie, które dzielą się na kilka typów,...

0

Leczenie farmakologiczne

Kiedy nadchodzi moment, w którym nie możemy obejść się bez leków? Odpowiedź jest prosta – wówczas gdy le­czenie niefarmakologiczne (bez leków) nie wystarcza do znormalizowania ciśnienia tętniczego lub gdy współwystępują inne choroby układu krążenia...

0

Wartości ciśnienia tętniczego

Górna wartość, nazywana ciśnieniem tętniczym skurczowym, powstaje w momencie, w którym mięsień sercowy kurczy się, aby wpompować krew do na­czyń krwionośnych, a dolna, nazywana ciśnieniem tętniczym rozkurczowym, jest notowana, gdy serce się rozkurcza. Wobec...

0

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Szeroko zakrojone wieloośrodkowe programy lekowe bezspornie udowodniły skuteczność leczenia nadciśnienia o róż­nym stopniu zaawansowania, a co naj­istotniejsze, zmniejszenie chorobowości i umieralności. Duże znaczenie miały także badania poświęcone niefarmakologicznym metodom (modyfikacji stylu życia), które stanowią...

0

Przyczyny nadciśnie­nia tętniczego

Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd, że patogeneza nadciśnienia tętniczego jest złożona, wieloczynnikowa. Fizjologiczna regulacja ciśnienia krwi ule­ga zaburzeniu, przy czym zmiany mogą dotyczyć wszystkich ogniw złożonego me­chanizmu utrzymującego ciśnienie krwi na prawidłowym poziomie. W...

0

Nadciśnienie tętnicze w Polsce

Szacuje się, że na nadciśnienie tętnicze choruje około 8 milionów dorosłych Pola­ków, co wskazuje na skalę zjawiska i jego społeczny charakter. Trzeba pamiętać, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych czynników ryzyka choroby nie­dokrwiennej...

0

Zapobieganie nadciśnieniu tętniczemu

Istotne znaczenie w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu ma wykonywanie systematycznych pomiarów ciśnienia tętniczego. Powinny być przeprowadzane przez lekarzy wszystkich specjalności. Wyrażany jest pogląd, że każdy członek społeczeństwa powinien mieć wykony­wany pomiar ciśnienia krwi raz w...