Kategorie
Grypa

Powikłania grypy

sinusitis-painPowikłania grypy:

Ze strony układu oddechowego:

 • zapalenie zatok obocznych nosa
 • zapalenie krtani
 • zapalenie oskrzeli
 • zaostrzenie przewlekłych chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa
 • zainicjowanie astmy oskrzelowej o niewydolność oddechowa w przebiegu tych chorób

Ze strony układu krążenia:

 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie osierdzia
 • nagły zgon sercowy
 • dekompensacja przewlekłej niewydolności krążenia

Powikłania kobiet ciężarnych:

 • poronienia

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego:

 • splątanie, nasilenie zmian otępiennych u osób starszych
 • napady drgawkowe (zwłaszcza u dzieci pod postacią drgawek gorączkowych)
 • zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych

Ze strony innych narządów:

 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie mięśni
 • ostra niewydolność nerek
 • zapalenie spojówek
 • zaostrzenie lub dekompensacja różnych chorób przewlekłych (np. cukrzycy)
 • Zespół Guillaina-Bárrego (porażenie wstępujące)
 • Zespół Reye’a (w przypadku podawania kwasu salicylowego)

Wyodrębnia się trzy podstawowe postacie komplikacji przygrypowych układu oddechowego:

 • zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie oskrzelików

W wielu przypadkach powikłania ze strony układu oddechowego są wynikiem wtórnego zakażenia dróg oddechowych przez florę bakteryjną, która zawsze istnieje w drogach oddechowych i w okresie kiedy nabłonek dróg oddechowych jest nie zmieniony, nie stanowi dla człowieka niebezpieczeństwa. Dopiero zmiany w nabłonku dróg oddechowych w wyniku zarażenia wirusem grypy otwierają bakteriom drogę do tkanek głębiej leżących i do rozwoju wtórnego zakażenia.

Zapalenie płuc –
należy do najgroźniejszych powikłań grypy. W większości przypadków zapalenia płuc bezpośrednim czynnikiem wywołującym chorobę są bakterie z grupy pneumokoków. W przypadkach wczesnego zapalenia płuc czynnikiem bezpośrednim wywołującym chorobę może być wirus grypy. Najczęściej jednak grypowe zapalenie płuc jest wynikiem zakażenia mieszanego, wywołanego przez wirusy i bakterie. Wirusy grypy niszczą nabłonek dróg oddechowych i obniżają w ten sposób miejscowy mechanizm obronny organizmu i ułatwiają inwazje innym drobnoustrojom chorobotwórczym. Rozwojowi wtórnych zakażeń bakteryjnych sprzyja spadek sił obronnych organizmu.

Zapalenie oskrzeli – stanowi najczęstszą postać powikłań pogrypowych, może wystąpić w każdym wieku, niebezpieczne jest jednak dla osób w starszym wieku, zwłaszcza dla tych którzy uprzednio chorowali na przewlekłe schorzenia układu oddechowego lub układu krążenia

Zapalenie oskrzelików – stnowi groźniejsza postać powikłań pogrypowych. Gromadzący sie wysiek może częściowo zatkać oskrzeliki, co powoduje objawy silnego kaszlu i duszności, a niekiedy nawet grooźnej dla życia sinicy. Zapalenie oskrzelików najgroźniej przebiega u osób starszych.

Dodaj komentarz