Naczyniak

Naczyniak jest łagodnym nowotworem, który wywodzi się z naczyń krwionośnych. Najczęściej występują naczyniaki niezłośliwe, zaś naczyniaki niezłośliwe limfatyczne pojawiają się raczej rzadko. Naczyniaki krwionośne (naczyniaki limfatyczne złośliwe) występują tylko sporadycznie. Guzy naczyniakowe niezłośliwe nie mają torebki, rosnąc naciekają tkanki, które są w ich okolicy, jednak nie niszczą ich. Naczyniaki pojawiają się pojedynczo, albo w postaci zmiany mnogiej i często są wadą wrodzoną. Zmiany najczęściej pojawiają się w granicach unerwienia nerwu podoczodołowego oraz nerwu szczękowego. Rodzaje naczyniaków niezłośliwych : naczyniak krwionośny włośniczkowy, naczyniak krwionośny jamisty, naczyniak groniasty, naczyniakomięśniak gładkokomórkowy, obłoniak, kłębczak oraz ziarniniak naczyniowy. Natomiast naczyniaki złośliwe to : śródbłoniak krwionośny złośliwy, obłoniak złośliwy i mięsak Kaposiego.

Poodobne artykuły

  • Włókniak Włókniak jest łagodnym nowotworem wytworzonym z tkanki łącznej. Wyróżnić można : włókniaki miękkie oraz włókniaki twarde. Włókniak miękki ma charakter wrodzony, jednak może występować w […]
  • Znamię Spitz Znamię Spitz jest to aktywne znamię komórkowe, które pojawia się u osób młodych. Znamię Spitz przeważnie jest to pojedynczy, guzkowaty wykwit, wyraźnie odgraniczony, mający gładką […]
  • Nerwiakowłókniak Nerwiakowłókniak jest to guz albo guzek, o formie łagodnego nowotworu, pochodzący z komórek Schwanna. Przeważnie jest mnogi, tworzy się z osłonek nerwów skóry całego ciała oraz […]
  • Toczeń rumieniowaty układowy Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną. Układ odpornościowy uszkadza tkanki i komórki organizmu. Uszkodzone zostają : stawy, nerki, serce, płuca, mózg oraz skóra. […]
  • Odleżyna Odleżyna jest to uraz skóry oraz znajdujących się pod skórą tkanek, sięgający aż do kości. Odleżyny tworzą się z powodu bardzo długiego ucisku. Odleżyny tworzą się u osób przewlekle […]
  • Niescalony mięsień lewej komory Niescalony mięsień lewej komory jest to warunkowana genetycznie wada rozwojowa mięśnia lewej komory serca. Schorzenie jest zaliczane według podziału ESC do kardiomiopatii […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top