Naczyniak

Naczyniak jest łagodnym nowotworem, który wywodzi się z naczyń krwionośnych. Najczęściej występują naczyniaki niezłośliwe, zaś naczyniaki niezłośliwe limfatyczne pojawiają się raczej rzadko. Naczyniaki krwionośne (naczyniaki limfatyczne złośliwe) występują tylko sporadycznie. Guzy naczyniakowe niezłośliwe nie mają torebki, rosnąc naciekają tkanki, które są w ich okolicy, jednak nie niszczą ich. Naczyniaki pojawiają się pojedynczo, albo w postaci zmiany mnogiej i często są wadą wrodzoną. Zmiany najczęściej pojawiają się w granicach unerwienia nerwu podoczodołowego oraz nerwu szczękowego. Rodzaje naczyniaków niezłośliwych : naczyniak krwionośny włośniczkowy, naczyniak krwionośny jamisty, naczyniak groniasty, naczyniakomięśniak gładkokomórkowy, obłoniak, kłębczak oraz ziarniniak naczyniowy. Natomiast naczyniaki złośliwe to : śródbłoniak krwionośny złośliwy, obłoniak złośliwy i mięsak Kaposiego.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post a Reply

Top