Choroby układu nerwowego

Większość chorób układu nerwowego pozostawia po sobie trwałe uszkodzenie tego układu, a jako konsekwencję — niedowłady lub bezwłady (porażenia) mięśni, albo też inne uszkodzenia narządów ruchu człowieka. Choroby układu nerwowego ograniczają sprawność ruchową. Mogą również prowadzić do upośledzenia innych ważnych dla życia czynności, takich jak na przykład:

  • oddychanie,
  • połykanie,
  • prawidłowe oddawanie stolca i moczu

Układ nerwowy jest centralnym ośrodkiem rządzącym czynnościami wszystkich innych narządów ciała i je koordynującym. Szereg chorób układu nerwowego ma charakter postępujący; z biegiem lat ograniczają one coraz bardziej życiową sprawność dotkniętych nimi osób. Niestety są one w większości wciąż jeszcze nieuleczalne.

Przykładami ta kich chorób są:

  • stwardnienie rozsiane mózgu i rdzenia kręgowego,
  • różnego rodzaju zaniki i dystrofie mięśniowe drżączka poraźna, czyli choroba Parkinsona

Osobną grupę uszkodzeń układu nerwowego stanowią skutki urazów — np. złamań kości kręgosłupa, łub też mechanicznych ucisków mózgu lub rdzenia kręgowego przez rozwijające się guzy nowotworowe.

Uszkodzenia te mogą prowadzić do różnego rodzaju porażeń, na przykład kończyn jednej strony ciała — ręki i nogi po tej samej stronie (mówimy wówczas o porażeniu połowiczym prawo- lub lewostronnym), bądź do porażeń obu górnych kończyn lub obu dolnych kończyn (czyli tzw. porażeń poprzecznych).

Częstą postacią uszkodzeń układu nerwowego, zwłaszcza mózgu, są stany spowodowane wylewem krwi z na czyń mózgowych. Wylew taki niszczy część mózgu, zwykle tę, która decyduje o sprawności ruchowej kończyn — bądź w jednej bądź w drugiej półkuli mózgowej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz