Kategorie
A

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest nieuleczalna jest najczęstsza przyczyna demencji – grupy objawów obejmujących zaburzenia  orientacji, utratę pamięci, częste zmiany nastroju i trudności z mówieniem.

W Polsce choruje około 150  tysięcy  osób, większość z nich to ludzie  starsi, więcej kobiet niż mężczyzn. W grupie wiekowej  powyżej 65 roku życia  choroba dotyczy  mniej więcej jednej osoby na 20, a powyżej 80 roku życia  – co piątej.

Rzadsza forma choroby alzhaimera , która zdarza się w niektórych rodzinach, dotyka ludzi znacznie młodszych, w wieku około  30-40 lat. Częściej występujące formy  choroby wydają się mieć  powiązania genetyczne, lecz  nie istnieje tu pojedyncza mutacja, genetyczna, jak ma to miejsce np. w muskowiscydozie.

Charakterystyka choroby. Wielu starzejących się ludzi uskarża się na zaburzenia pamięci, lecz u osób z chorobą Alzhaimera objawy te są bardziej nasilone, towarzyszy im często lęk, depresja i agresja słowna lub fizyczna. Jedną z pierwszych charakterystycznych objaw choroby są  problemy z zapamiętywaniem rzeczy nowych.

Chorzy zapamiętują, to co się wydarzyło niedawno, natomiast nadal doskonale pamięta wydarzenia sprzed lat. Trochę później zaczynają się trudności z dobieraniem słów  i rozwiązywaniem podstawowych problemów mogą wystąpić zaburzenia mowy, takie jak mowa chaotyczna, długie przerwy w mówieniu i powtarzanie słów lub całych zdań.

Osoby chore łatwo tracą poczucie czasu i orientację przestrzenną, gubią się nawet w dobrze im znanych miejscach. W miarę rozwoju choroby codzienne czynności, takie jak ubieranie się, robienie zakupów, gotowanie, stają się niezmiernie trudne. chorzy nie potrafią wykonać czynności, które powtarzali codziennie przez lata. Coraz trudniej jest im nawiązać kontakt z otoczeniem.

Stają się przygnębieni  i tracą zainteresowanie światem, porzucają swoje zamiłowania i hobby, nie dbają o wygląd zewnętrzny, ani o to co myślą o nich inni.

Choroba ta została po raz pierwszy opisana  w 1907 roku przez Aloisa Alzheimera. Atakuje struktury mózgu odpowiedzialne za myślenie, szczególnie hipokamp, jeden z ośrodków pamięci. Badania mózgów osób chorych wykazały obecność nieprawidłowej  substancji białkowej zwanej amyloidem, tworzącej tzw. płytki  starcze. Odkładający się w mózgu amyloid  powoduje zanikanie neuronów.

Ze stuprocentową pewnością chorobę Alzheimera można rozpoznać  jedynie po śmierci, oglądając  próbki mózgu pod mikroskopem. Jednak duże prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy dają badania  neuropsychiatryczne i tomografia komputerowa, podczas, której lekarz jest w stanie  zobaczyć  m.in zmniejszenie tkanki mózgowej i powiększenie komór wypełnionych płynem mózgowo-rdzeniowym.

Dodaj komentarz